Search results

 1. Cochemský model
  Cochemská praxe
  děti rozvedených rodičů
  péče o děti
  rozvod
  střídavá péče
  rodinné právo
  sociálně-právní ochrana dětí
  Cochem model
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. děti rozvedených rodičů
  děti z rozvedených rodin
  Cochemský model
  rozvod
  střídavá péče
  syndrom zavržení rodiče
  děti
  rozvedení rodiče
  children of divorced parents
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 3. partnerské rozchody
  rozchody partnerské
  rozvod
  partnerské vztahy
  separations (partner relationships)
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 4. péče o děti
  Cochemský model
  jesle
  mateřské školy
  péče o dítě
  rodiče a děti
  rozvod
  sendvičová generace
  slaďování rodinného a pracovního života
  střídavá péče
  rodina
  caring for children
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 5. rodinné konflikty
  konflikty v rodině
  konflikty rodinné
  domácí násilí
  interpersonální konflikty
  rodinná mediace
  rodinné vztahy
  rodiče a děti
  rozvod
  konflikty
  rodina
  family conflicts
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (10) - ARTICLES
 6. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  sociální programy a projekty
  sociální reklama
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  perinatální ztráta
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ztráta blízké osoby
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Subject terms file
  (21) - Subject terms file
  (96) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (10) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (46) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika