Search results

 1. alternativní řešení sporů
  řešení sporů alternativní
  mimosoudní řešení sporů
  řešení sporů mimosoudní
  mediace
  rozhodčí řízení
  alternative dispute resolution
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (2) - ARTICLES
 2. facilitace
  skupinová facilitace
  management konfliktů
  mediace
  řešení problémů
  sociální komunikace
  sociální práce
  group facilitation
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 3. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  pomáhající profese
  sociální práce
  intercultural social work
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 4. interpersonální konflikty
  mezilidské konflikty
  konflikty interpersonální
  konflikty mezilidské
  balintovské skupiny
  interpersonální vztahy
  mediace
  rodinné konflikty
  konflikty
  interpersonal conflicts
  Sukobi pojedinaca
  tarpusavio konfliktas
  interpersonálne konflikty
  Medosebni konflikti
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 5. mediátoři
  mediace
  mediátorky
  mediators
  Subject terms file
 6. restorativní justice
  justice restorativní
  restorativní spravedlnost
  spravedlnost restorativní
  obnovující spravedlnost
  spravedlnost obnovující
  mediace
  náhrada škody
  trestní spravedlnost
  restorative justice
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 7. rodinná mediace
  mediace rodinná
  management konfliktů
  rodinné konflikty
  rodinné vztahy
  mediace
  family mediation
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 8. sociální poradenství
  poradenství sociální
  mediace
  multikulturní poradenství
  občanské poradenství
  poradenství
  social counseling
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Sborníky konferencí
  (28) - ARTICLES
 9. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Subject terms file
  (28) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (319) - Naučná literatura
  (21) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (6) - Učebnice
  (24) - Sborníky konferencí
  (12) - Elektronické zdroje
  (425) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika