Search results

 1. interpretace a přijetí literárního díla
  recepce literárního díla
  literárněvědné rozbory
  interpretace textů
  interpretation and reception of literature
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (223) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (11) - Sborníky konferencí
  (15) - ARTICLES
 2. literární věda
  věda literární
  literární výzkum
  literární vědci
  literární vědkyně
  literární estetika
  literární historie
  literární historiografie
  literární komparatistika
  literární kritika
  literární teorie
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  literary studies
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (231) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (12) - Slovníky
  (1) - Beletrie
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (10) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika