Search results

 1. mládež
  centra mládeže
  chlapci
  dorostové lékařství
  dospívání
  dívky
  kluby mládeže
  křesťanská společenství mládeže
  mladiství
  mladí lidé
  nacismus a mládež
  nezletilí
  práce s mládeží
  setkání mládeže
  sociologie mládeže
  světová setkání mládeže
  výchova mládeže
  dospívající mládež
  děti a mládež
  křesťanská mládež
  mládež se sociálním znevýhodněním
  mládež se zdravotním postižením
  mládež v politice
  problémová mládež
  riziková mládež
  romská mládež
  týraná mládež
  židovská mládež
  youth
  Mladež
  jaunimas
  mládež
  Mladina
  Subject terms file
  (19) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (169) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (139) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 2. mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněná mládež
  mládež sociálně znevýhodněná
  děti se sociálním znevýhodněním
  problémová mládež
  riziková mládež
  sociálně ohrožené rodiny
  týraná mládež
  mládež
  sociálně ohrožené skupiny
  youth with social disadvantage
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - ARTICLES
 3. problémová mládež
  narušená mládež
  mládež problémová
  mládež narušená
  mládež se sociálním znevýhodněním
  riziková mládež
  mládež
  problem youth
  Subject terms file
  (28) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (22) - ARTICLES
 4. rizikové chování
  chování rizikové
  riziková mládež
  lidské chování
  risk behavior
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (39) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (33) - ARTICLES
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
 5. výchovné ústavy pro mládež
  riziková mládež
  náhradní výchovná péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  juvenile corrections
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES