Search results

 1. místní akční skupiny
  MAS (rozvoj venkova)
  místní rozvoj
  rozvoj venkova
  local action groups
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 2. místní hospodářství
  hospodářství místní
  komunální sféra (hospodářství)
  sféra komunální (hospodářství)
  komunální hospodářství
  hospodářství komunální
  místní ekonomika
  ekonomika místní
  lokální ekonomika
  ekonomika lokální
  místní finance
  místní rozvoj
  místní správa
  local economy
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 3. regionální rozvoj
  rozvoj regionální
  rozvoj regionů
  brownfields
  klastrová politika
  klastry (ekonomie)
  regionální rozvojové agentury
  teritoriální management
  teritoriální marketing
  marginální oblasti
  místní rozvoj
  podpora regionálního rozvoje
  regionální rozdíly
  rozvoj venkova
  regional development
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (56) - Naučná literatura
  (34) - Sborníky konferencí
  (248) - ARTICLES
 4. rozvoj měst
  předměstí
  místní rozvoj
  města
  urban development
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
  (16) - ARTICLES