Search results

 1. digitalizovaný obsah
  obsah digitalizovaný
  digitální obsah
  obsah digitální
  e-content
  digitální knihovny
  digitální repozitáře
  folksonomie
  systémy pro správu obsahu
  vyhledávání informací
  zpřístupňování informací
  digitalizace dokumentů
  elektronické zdroje
  informace
  digitized content
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. informační architektura
  architektura informací
  architektura informační
  WWW design
  WWW stránky
  kategorizace a klasifikace
  metadata
  organizace informací
  reprezentace informací
  vyhledávání informací
  informace
  information architecture
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 3. informační technologie
  technologie informační
  IT firmy
  IT profese
  IT služby
  audit informačních systémů
  business intelligence
  informační systémy
  informační výchova
  komunikační technologie
  právo informačních technologií
  retrospektivní konverze
  síťová ekonomika
  teleworking
  vyhledávání informací
  výpočetní technika
  znalostní management
  informační sítě
  počítačové vidění
  vizualizace (počítačová grafika)
  informační a komunikační technologie
  information technology
  Subject terms file
  (17) - Subject terms file
  (6) - Encyklopedie
  (274) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (62) - ARTICLES
 4. informační věda
  věda informační
  TDKIV (databáze)
  biosémiotika
  filozofie informace
  informatika
  informační vědci
  informační vědkyně
  dokumentalistika
  informetrie
  organizace informací
  sémantická teorie informace
  teorie knihovnictví
  vyhledávání informací
  information science
  Informacijska znanost
  informatika
  informačná veda
  Informacijska znanost
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Elektronické zdroje
 5. internetové vyhledávače
  vyhledávače internetové
  webové vyhledávače
  vyhledávače webové
  WWW vyhledávače
  internet
  vyhledávání informací
  Google
  Mosaic for Windows
  vyhledávací systémy
  web search engines
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 6. portály (WWW)
  WWW portály
  webové portály
  internetové portály
  vyhledávání informací
  informační brány
  World Wide Web
  web portals
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (12) - ARTICLES
 7. selekční jazyky
  jazyky selekční
  selekční systémy
  systémy selekční
  vyhledávání informací
  identifikační selekční jazyky
  věcné selekční jazyky
  informační jazyky
  retrieval languages
  Informacijos paieškos sistemos
  selekčné jazyky
  Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
 8. vyhledávací systémy
  systémy vyhledávací
  automatizované rešeršní systémy
  fulltextové vyhledávání
  katalogy nové generace
  vyhledávání informací
  EBSCOhost
  M-CAST (systém)
  MetaLIB
  Summon
  TOPIC
  WebSPIRS
  WinSPIRS
  WolframAlpha
  internetové vyhledávače
  retrieval systems
  Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES