Search results

 1. bioinformatika
  biokybernetika
  biologické systémy
  navrhování léčiv
  eniologie
  genetická informace
  aplikovaná informatika
  bioinformatics
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (32) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. biokompatibilita
  biologické materiály
  biologické systémy
  transplantologie
  biomedicínské inženýrství
  biocompatibility
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. chronobiologie
  biologické systémy
  biorytmy
  chronobiologická fototerapie
  čas
  biologický čas
  biologie
  chronobiology
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 4. samoorganizující se systémy
  systémy samoorganizující se
  biologické systémy
  self-organizing systems
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura