Search results

 1. podnikový management
  management podniků
  firemní management
  management podnikový
  management firemní
  ExpressExec
  organizace podniku
  podnikové informační systémy
  restrukturalizace podniků
  Baťova soustava řízení
  asset management
  business intelligence
  chozrasčot
  kaizen
  konkurenční výhoda
  materiálové hospodářství
  provozní management
  společenská odpovědnost firem
  učící se organizace
  výkonnost podniku
  workflow
  řízení nákladů
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení výkonnosti
  management
  industrial management
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (92) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES
 2. znalostní ekonomika
  ekonomika znalostní
  ekonomika znalostí
  lidský kapitál
  učící se organizace
  znalostní management
  znalostní společnost
  konkurenceschopnost
  knowledge economy
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (28) - Naučná literatura
  (15) - ARTICLES
 3. znalostní management
  management znalostní
  management znalostí
  řízení znalostí
  informační technologie
  tacitní znalosti
  učící se organizace
  znalostní ekonomika
  znalostní pracovníci
  competitive intelligence
  znalostní služby
  management
  knowledge management
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (2) - Encyklopedie
  (177) - Naučná literatura
  (45) - ARTICLES