Search results

 1. klima školy
  školní klima
  klima školní
  kultura školy
  rodina a škola
  učitel a žák
  školní psychologie
  žákovská samospráva
  výchova a vzdělávání
  school environment
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (25) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (3) - ARTICLES
 2. kultura organizace
  firemní kultura
  podniková kultura
  360stupňová zpětná vazba
  Baťova soustava řízení
  firemní prezentace
  kultura školy
  sociologie řízení
  sociální audit
  sociální politika podniku
  zaměstnanecké výhody
  identita organizace
  360stupňová zpětná vazba
  Baťova soustava řízení
  firemní prezentace
  kultura školy
  sociologie řízení
  sociální politika podniku
  zaměstnanecké výhody
  identita organizace
  corporate culture
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (17) - ARTICLES
 3. management školy
  řízení školy
  školský management
  akademická samospráva
  školská správa
  žákovská samospráva
  hospitace
  kultura školy
  rady škol
  zástupci ředitelů škol
  ředitelky škol
  ředitelé škol
  školní řád
  školy
  school management
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (102) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (43) - Elektronické zdroje
  (21) - ARTICLES
  (6) - Integrační zdroj - souborný záznam