Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0018835 t150a^"
 1. finanční právo
  právo finanční
  pojistné právo
  rozpočtové právo
  veřejné právo
  financial law
  Finansisko pravo
  finančné právo
  Finančno pravo
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
 2. občanské právo procesní
  právo občanské procesní
  civilní právo procesní
  právo civilní procesní
  občanské právo
  veřejné právo
  law of civil procedure
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
 3. právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  teisė
  Pravo
  právo
  Pravo
  prawo
  Subject terms file
  (42) - Subject terms file
  (4) - Encyklopedie
  (532) - Naučná literatura
  (21) - Skripta
  (55) - Slovníky
  (46) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (19) - ARTICLES
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. právo sociálního zabezpečení
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  sociální právo
  sociální zabezpečení
  veřejné právo
  social security law
  Socijalno pravo
  právo sociálneho zabezpečenia
  Socialno pravo
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES
 5. správní právo
  právo správní
  domovské právo
  městské právo
  správní právo hmotné
  správní právo procesní
  správní právo trestní
  správní uvážení
  vodní právo
  zemské právo
  veřejné právo
  administrative law
  administracinė teisė
  Upravno pravo
  správne právo
  Upravno pravo
  prawo administracyjne
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (33) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (7) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
 6. trestní právo
  právo trestní
  sociologie trestního práva
  trestní právo hmotné
  trestní právo procesní
  vojenské trestní právo
  veřejné právo
  criminal law
  baudžiamoji teisė
  Krivično pravo
  trestné právo
  Kazensko pravo
  prawo karne
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (98) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (6) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (15) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. ústavní právo
  právo ústavní
  státní právo
  právo státní
  ústava
  ústavní odpovědnost
  veřejné právo
  constitutional law
  konstitucinė teisė
  Ustavno pravo
  ústavné právo
  Ustavno pravo
  prawo konstytucyjne
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (88) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.