Search results

  1. finanční právo
    právo finanční
    pojistné právo
    rozpočtové právo
    veřejné právo
    financial law
    Finansisko pravo
    finančné právo
    Finančno pravo
    Subject terms file
    (3) - Subject terms file
    (12) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (2) - Učebnice
  2. občanské právo procesní
    právo občanské procesní
    civilní právo procesní
    právo civilní procesní
    občanské právo
    veřejné právo
    law of civil procedure
    Subject terms file
    (2) - Subject terms file
    (7) - Naučná literatura
    (2) - Skripta
    (1) - Učebnice
  3. 3.právo

    právo
    interpretace práva
    právnické fakulty
    právničky
    právní informatika
    právní informační systémy
    právní jazyk
    právní kultura
    právní logika
    právní sociologie
    právní vědomí
    právníci
    angloamerické právo
    aplikace práva
    byzantské právo
    evropské právo
    horní právo
    hospodářské právo
    kodifikace práva
    konfesní právo
    lesní právo
    lhůty (právo)
    mezinárodní a vnitrostátní právo
    mezinárodní právo
    náboženské právo
    partikulární právo
    potravinové právo
    pozemkové právo
    prameny práva
    precedenční právo
    prosazování práva
    právní instituty
    právní principy
    právní reformy
    právní sankce
    právní skutečnosti
    právní subjektivita
    právní věda
    právo a ekonomie
    právo a literatura
    právo a lékařství
    právo a morálka
    právo a náboženství
    právo a politika
    právo a společnost
    právo a věda
    právo informačních technologií
    právo životního prostředí
    recepce práva
    soukromé právo
    stavební právo
    stát a právo
    subjektivní právo
    veřejné právo
    volba práva
    zdravotnické právo
    zemědělské právo
    zvykové právo
    účinnost a platnost práva
    římské právo
    law
    teisė
    Pravo
    právo
    Pravo
    prawo
    Subject terms file
    (35) - Subject terms file
    (4) - Encyklopedie
    (525) - Naučná literatura
    (20) - Skripta
    (54) - Slovníky
    (44) - Učebnice
    (1) - Beletrie
    (3) - Elektronické zdroje
    (19) - ARTICLES
    (20) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  4. právo sociálního zabezpečení
    hospodářská, sociální a kulturní práva
    sociální právo
    sociální zabezpečení
    veřejné právo
    social security law
    Socijalno pravo
    právo sociálneho zabezpečenia
    Socialno pravo
    Subject terms file
    (4) - Subject terms file
    (19) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (1) - Elektronické zdroje
    (1) - ARTICLES
  5. správní právo
    právo správní
    domovské právo
    městské právo
    správní právo hmotné
    správní právo procesní
    správní právo trestní
    správní uvážení
    vodní právo
    zemské právo
    veřejné právo
    administrative law
    administracinė teisė
    Upravno pravo
    správne právo
    Upravno pravo
    prawo administracyjne
    Subject terms file
    (6) - Subject terms file
    (30) - Naučná literatura
    (4) - Skripta
    (7) - Učebnice
    (2) - ARTICLES
  6. trestní právo
    právo trestní
    sociologie trestního práva
    trestní právo hmotné
    trestní právo procesní
    vojenské trestní právo
    veřejné právo
    criminal law
    baudžiamoji teisė
    Krivično pravo
    trestné právo
    Kazensko pravo
    prawo karne
    Subject terms file
    (3) - Subject terms file
    (95) - Naučná literatura
    (7) - Skripta
    (6) - Učebnice
    (1) - Sborníky konferencí
    (2) - Elektronické zdroje
    (15) - ARTICLES
    (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  7. ústavní právo
    právo ústavní
    státní právo
    právo státní
    ústava
    ústavní odpovědnost
    veřejné právo
    constitutional law
    konstitucinė teisė
    Ustavno pravo
    ústavné právo
    Ustavno pravo
    prawo konstytucyjne
    Subject terms file
    (2) - Subject terms file
    (76) - Naučná literatura
    (1) - Skripta
    (1) - Slovníky
    (5) - Učebnice