Search results

 1. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Subject terms file
  (29) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (323) - Naučná literatura
  (21) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (6) - Učebnice
  (25) - Sborníky konferencí
  (12) - Elektronické zdroje
  (425) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika