Search results

 1. boj proti drogám
  potlačování drog
  drogová prevence
  protidrogová politika
  výroba a distribuce drog
  ochrana veřejného zdraví
  zdravotní programy
  drug and narcotic control
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (29) - Naučná literatura
 2. dekriminalizace drog
  drogy
  legalizace drog
  protidrogová politika
  drug decriminalization
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  sociální práce
  drug abuse prevention
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (45) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (19) - ARTICLES
 4. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. drogy
  dekriminalizace drog
  drogová epidemiologie
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  halucinogeny
  legalizace drog
  návykové látky
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  psychotropní látky
  předávkování drogami
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  účinky drog
  amfetaminy
  hašiš
  heroin
  kokain
  marihuana
  nelegální drogy
  opium
  pervitin
  syntetické drogy
  drugs of abuse
  drugs
  Zloupotreba na droga
  drogy
  drogy
  drogy
  Zloraba drog
  Zloraba drog
  Zloraba drog
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (117) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (19) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. sociální politika
  politika sociální
  sociální liberalismus
  sociální problémy
  dějiny sociální politiky
  důchodová politika
  politika zaměstnanosti
  populační politika
  pozitivní diskriminace
  prohibice
  protidrogová politika
  rodinná politika
  rovnost příležitostí
  sociální služby
  sociální stát
  sociální zabezpečení
  social policy
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (185) - Naučná literatura
  (10) - Skripta
  (4) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (8) - Sborníky konferencí
  (53) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. užívání drog
  drogová epidemiologie
  drogová prevence
  drogy
  protidrogová politika
  výroba a distribuce drog
  zneužívání léků
  intravenózní užívání drog
  předávkování drogami
  drogová závislost
  drug abuse
  drug use
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (29) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 8. výroba a distribuce drog
  distribuce drog
  boj proti drogám
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  drogová kriminalita
  drug production and distribution
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
 9. zdravotní politika
  zdravotnická politika
  politika zdravotnická
  politika zdravotní
  hodnocení zdravotního stavu
  zdravotnické systémy
  zdraví
  dostupnost zdravotní péče
  podpora zdraví
  prohibice
  protidrogová politika
  reforma zdravotnictví
  zdravotnictví
  health policy
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - ARTICLES