Search results

 1. čtenáři
  práce se čtenářem
  uživatelé informací
  využívání knihoven
  četba
  čtenářky
  čtenářská gramotnost
  čtenářské spolky
  dětští čtenáři
  librarian readers
  Bibliotekų skaitytojai
  čitatelia
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. gramotnost
  alfabetizace
  ICT gramotnost
  dokumentární gramotnost
  ekonomická gramotnost
  finanční gramotnost
  funkční gramotnost
  informační gramotnost
  jazyková gramotnost
  kulturní gramotnost
  literární gramotnost
  mediální gramotnost
  numerická gramotnost
  přírodovědná gramotnost
  vizuální gramotnost
  zdravotní gramotnost
  čtenářská gramotnost
  vzdělávání
  literacy
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
 3. porozumění (lingvistika)
  rozumění (lingvistika)
  jazykový projev
  masora
  poslech (lingvistika)
  texty
  čtenářská gramotnost
  čtení
  produkce a percepce (lingvistika)
  comprehension
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (6) - Učebnice
  (8) - ARTICLES