Search results

 1. místní akční skupiny
  MAS (rozvoj venkova)
  místní rozvoj
  rozvoj venkova
  local action groups
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 2. regionální rozvoj
  rozvoj regionální
  rozvoj regionů
  brownfields
  klastrová politika
  klastry (ekonomie)
  regionální rozvojové agentury
  teritoriální management
  teritoriální marketing
  marginální oblasti
  místní rozvoj
  podpora regionálního rozvoje
  regionální rozdíly
  rozvoj venkova
  regional development
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (56) - Naučná literatura
  (34) - Sborníky konferencí
  (248) - ARTICLES
 3. venkov
  sociologie venkova
  venkovské obyvatelstvo
  venkovské ženy
  venkovští muži
  vesnice
  rozvoj venkova
  samoty
  countryside
  Seosko područje
  Seosko područje
  Seoska područja
  kaimas (sociologija)
  kaimas (gyvenviečių geografija)
  kaimas (apylinkės)
  vidiek
  vidiek
  vidiek
  Podeželje
  Podeželje
  Podeželje
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (59) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (18) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika