Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0020564 t150a^"
 1. motorické poruchy
  pohybové poruchy
  poruchy motoriky
  poruchy motorické
  poruchy pohybové
  poruchy pohybu
  poruchy hybnosti
  Parkinsonova nemoc
  dětská mozková obrna
  imobilní pacienti
  metoda MFK (lékařství)
  motorika člověka
  nemoci pohybového ústrojí
  parkinsonismus
  dyspraxie
  extrapyramidové dyskinetické poruchy
  hypokineze
  ochrnutí
  poruchy chůze
  poruchy extrapyramidového systému
  zdravotní postižení
  movement disorders
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (7) - ARTICLES
 2. nemoci mozku
  encefalopatie
  mozkové poruchy
  echoencefalografie
  elektroencefalografie
  mozek
  Alzheimerova choroba
  Parkinsonova nemoc
  cerebrovaskulární nemoci
  chorea
  chronická toxická encefalopatie
  dětská mozková obrna
  encefalitida
  epilepsie
  epileptózy
  hydrocefalus
  mitochondrialní encefalopatie
  mozková ischemie
  mozkové nádory
  oběhové poruchy mozku
  poruchy mozkových funkcí
  transmisibilní spongiformní encefalopatie
  nemoci centrálního nervového systému
  brain diseases
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (3) - ARTICLES
 3. nemoci u dětí
  nemoci dětí
  dětské nemoci
  nemoci dětské
  děti
  dětské infekční nemoci
  dětské úrazy
  pediatrie
  akutní onemocnění u dětí
  dětská mozková obrna
  juvenilní revmatoidní artritida
  neprospívání (syndrom)
  nemoci
  diseases of children
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
 4. vývojové poruchy
  poruchy vývojové
  vývojová toxikologie
  vývojové anomálie
  Rettův syndrom
  dyspraxie
  dětská mozková obrna
  genitální dysgeneze
  gonadální dysgeneze
  mentální retardace
  poruchy sexuální diferenciace
  velofaryngeální insuficience
  vývojová fonologická porucha
  vývojová verbální dyspraxie
  developmental disorders
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (31) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.