Search results

 1. diskriminace
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  ponížení
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  ageismus
  diskriminace mužů
  diskriminace seniorů
  diskriminace v zaměstnání
  diskriminace žen
  nepřímá diskriminace
  rasová diskriminace
  sexuální diskriminace
  discrimination
  Diskriminacija
  diskriminacija
  diskriminácia
  Diskriminacija
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (10) - ARTICLES
 2. senioři
  staří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  století lidé
  osoby se specifickými potřebami
  older people
  Starije osobe
  pagyvenę žmonės
  starí ľudia
  Stari ljudje
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (104) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (77) - ARTICLES
 3. 3.věk

  věk
  věk člověka
  lidský věk
  věk lidský
  délka života
  ageismus
  generace
  stárnutí
  věk obyvatelstva
  věkový rozdíl mezi partnery
  age
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES