Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0023421 t150a^"
 1. terénní výzkum
  výzkum terénní
  výzkum v terénu
  empirický výzkum
  field research
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
 2. vědecký výzkum
  výzkum vědecký
  aplikovaný výzkum
  bibliometrie
  podpora vědy a výzkumu
  scientometrie
  technický výzkum
  transfer technologií
  veřejné výzkumné instituce
  výzkumné zprávy
  věda
  vědecko-technický rozvoj
  vědeckotechnické parky
  vědecké programy
  antropologický výzkum
  bezpečnostní výzkum
  ekonomický výzkum
  empirický výzkum
  etnografický výzkum
  farmaceutický výzkum
  filozofický výzkum
  geotechnický výzkum
  historický výzkum
  jaderný výzkum
  kvalitativní výzkum
  laboratorní práce
  literární výzkum
  lékařský výzkum
  management vědy a výzkumu
  názorné modely
  paleontologický výzkum
  podmořský výzkum
  politologický výzkum
  polární výzkum
  psychologický výzkum
  přírodovědný výzkum
  sociologický výzkum
  sociální výzkum
  vojenský výzkum
  výzkumné projekty
  zdravotnický výzkum
  zemědělský výzkum
  výzkum a vývoj
  scientific research
  Subject terms file
  (32) - Subject terms file
  (1) - Books
  (1) - Encyklopedie
  (81) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (7) - ARTICLES


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.