Search results

 1. databáze
  báze dat
  banky dat
  Microsoft ADO
  OLAP technologie
  business intelligence
  data
  datové modely
  správa databází
  BioPop (databáze)
  CrossFire
  ExpressExec
  ICSD
  bibliografické databáze
  databáze DNA
  ekonomické databáze
  environmentální statistické databáze
  fotobanky
  fulltextové databáze
  geografické databáze
  komerční databáze
  lexikální databáze
  muzejní autority (databáze)
  relační databáze
  souborné databáze
  statistické databáze
  temporální databáze
  terminologické databáze
  vojenské databáze
  znalostní databáze
  informační zdroje
  databases
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Elektronické zdroje
  (17) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 2. ekonomické informace
  informace ekonomické
  business intelligence
  informace
  odborné informace
  business information services
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. informační technologie
  technologie informační
  IT firmy
  IT profese
  IT služby
  audit informačních systémů
  business intelligence
  informační systémy
  informační výchova
  komunikační technologie
  právo informačních technologií
  retrospektivní konverze
  síťová ekonomika
  teleworking
  vyhledávání informací
  výpočetní technika
  znalostní management
  informační sítě
  počítačové vidění
  vizualizace (počítačová grafika)
  informační a komunikační technologie
  information technology
  Subject terms file
  (17) - Subject terms file
  (6) - Encyklopedie
  (274) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (62) - ARTICLES
 4. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  Subject terms file
  (55) - Subject terms file
  (3) - Encyklopedie
  (821) - Naučná literatura
  (57) - Skripta
  (13) - Slovníky
  (34) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (8) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (125) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. obchodní tajemství
  tajemství obchodní
  bankovní tajemství
  business intelligence
  průmyslová špionáž
  obchod
  podnikání
  trade secrets
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. podnikové informační systémy
  informační systémy podniku
  manažerské informační systémy
  Lotus Notes
  Microsoft Dynamics NAV
  business intelligence
  podnikový management
  BAAN IV
  Business Navigation System
  Microsoft SharePoint
  SAP (informační systém)
  Velký Bratr (informační systém)
  personální informační systémy
  informační systémy
  management information systems
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (88) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (20) - ARTICLES
 7. podnikový management
  management podniků
  firemní management
  management podnikový
  management firemní
  ExpressExec
  organizace podniku
  podnikové informační systémy
  restrukturalizace podniků
  Baťova soustava řízení
  asset management
  business intelligence
  chozrasčot
  kaizen
  konkurenční výhoda
  materiálové hospodářství
  provozní management
  společenská odpovědnost firem
  učící se organizace
  výkonnost podniku
  workflow
  řízení nákladů
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení výkonnosti
  management
  industrial management
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (92) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES
 8. skladování dat
  datové sklady
  business intelligence
  datové schránky
  databázové systémy
  zpracování dat
  data warehousing
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (29) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES