Search results

 1. licence
  akreditace
  koncese
  licenční smlouvy
  právo duševního vlastnictví
  právo průmyslového vlastnictví
  veřejné licence
  licenses
  licencijos
  Licenci. Dozvoli
  licencie
  Dovoljenja
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 2. licenční smlouvy
  smlouvy licenční
  licence
  právo duševního vlastnictví
  právo průmyslového vlastnictví
  licenční smlouvy nakladatelské
  právní smlouvy
  license agreements
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 3. patentové právo
  právo patentové
  patenty
  právo průmyslového vlastnictví
  patent laws and legislation
  patentų teisė
  Patentno pravo i zakonodavstvo
  patentové právo a legislatíva
  Patentno pravo
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
 4. právo duševního vlastnictví
  duševní vlastnictví
  know-how
  kolektivní autorství
  licence
  licenční smlouvy
  občanskoprávní vztahy
  počítačové pirátství
  právo informačních technologií
  autorské právo
  právo průmyslového vlastnictví
  obchodní právo
  občanská práva
  intellectual property law
  intelektualinė nuosavybė
  Intelektualna sopstvenost
  právo duševného vlastníctva
  Intelektualna lastnina
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ARTICLES
 5. právo informačních technologií
  počítačové právo
  právo počítačové
  počítačové a informatické právo
  právo počítačové a informatické
  hardware
  informační technologie
  počítačová kriminalita
  právo duševního vlastnictví
  právo průmyslového vlastnictví
  software
  právo
  information technology law
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
 6. průmyslové vlastnictví
  vlastnictví průmyslové
  patentoví zástupci
  právo průmyslového vlastnictví
  objevy a vynálezy
  oceňování průmyslového vlastnictví
  ochrana průmyslového vlastnictví
  ochranné známky
  patenty
  průmyslové vzory
  užitné vzory
  zlepšovací návrhy
  duševní vlastnictví
  industrial property
  intelektualinė nuosavybė gamybos srityje
  Industriska sopstvenost
  priemyselné vlastníctvo
  Industrijska lastnina
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (2) - ARTICLES