Search results

 1. čísla
  teorie čísel
  číslice
  celá čísla
  iracionální čísla
  kardinální čísla
  kladná čísla
  komplexní čísla
  nula (číslo)
  ordinální čísla
  přirozená čísla
  racionální čísla
  reálná čísla
  záporná čísla
  číselné soustavy
  numbers
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
 2. funkce komplexní proměnné
  komplexní funkce
  funkce komplexní
  komplexní analýza
  komplexní čísla
  konformní zobrazení
  zeta funkce
  meromorfní funkce
  funkce
  functions of complex variables
  Subject terms file