Search results

 1. Německo
  Deutschland
  Bundesrepublik Deutschland
  BRD
  Spolková republika Německo
  Bavorská republika rad (1919)
  Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (britská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo (okupační zóny, 1945-1955)
  Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
  Německo jižní
  Německo severní
  Německo východní
  Německo západní
  Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  Německá demokratická republika
  Německá spolková republika
  Prusko
  země bývalé NDR
  Bavorsko (Německo)
  Berlín (Německo : spolková země)
  Braniborsko (Německo)
  Brémy (Německo : spolková země)
  Bádensko-Württembersko (Německo)
  Dolní Sasko (Německo)
  Durynsko (Německo)
  Hamburk (Německo : spolková země)
  Hesensko (Německo)
  Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)
  Porýní-Falc (Německo)
  Sasko (Německo)
  Sasko-Anhaltsko (Německo)
  Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
  Sársko (Německo)
  Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
  Germany
  Geographic names file
  (7) - Geographic names file
  (5) - Encyklopedie
  (584) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (7) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (6) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (25) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 2. Prusko Západní
  Prusy Zachodnie
  Západní Prusko
  Západní Prusy
  Westpreussen
  Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  Prusy Královské
  Prusko
  Prussia, West
  Geographic names file
  (1) - Naučná literatura