Search results

 1. domácí péče
  péče domácí
  rodinná péče
  péče rodinná
  péče v rodině
  pečovatelé
  senioři
  pečovatelství
  zdravotně-sociální péče
  home care
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (2) - ARTICLES
 2. hospicová péče
  péče hospicová
  hospice
  zdravotně-sociální péče
  hospice care
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
 3. péče o dlouhodobě nemocné
  dlouhodobě nemocní
  léčebny dlouhodobě nemocných
  zdravotně-sociální péče
  long-term care of the sick
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 4. péče o seniory
  péče o staré lidi
  geriatrická péče
  péče geriatrická
  sendvičová generace
  senioři
  smyslová aktivizace
  zdravotně-sociální péče
  older people's care
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (37) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (20) - ARTICLES
 5. péče o válečné veterány
  pomoc válečným veteránům
  váleční veteráni
  sociální služby
  zdravotně-sociální péče
  veterans care
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 6. sociální péče
  péče sociální
  zařízení sociální péče
  zdravotně-sociální péče
  náhradní výchovná péče
  sociální hospitalizace
  ústavní sociální péče
  sociální služby
  social care
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (89) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (43) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. zdravotní péče
  péče zdravotní
  JBI-SUMARI
  supervize
  zanedbání zdravotní péče
  zdravotní služby
  zdravotně-sociální péče
  dostupnost zdravotní péče
  financování zdravotní péče
  lázeňská péče
  lékařská služba první pomoci
  léčebně preventivní péče
  následná péče
  ozdravné pobyty
  paliativní péče
  soukromá zdravotní péče
  zdravotnický odsun
  zdravotní výkony
  health care
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (35) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (12) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika