Search results

 1. Cochemský model
  Cochemská praxe
  děti rozvedených rodičů
  péče o děti
  rozvod
  střídavá péče
  rodinné právo
  sociálně-právní ochrana dětí
  Cochem model
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. opatrovnictví
  poručenství
  sociálně-právní ochrana dětí
  rodinné právo
  custodianship
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 3. poručenství
  poručnictví
  opatrovnictví
  pěstounská péče
  sociálně-právní ochrana dětí
  rodinné právo
  guardianship
  globėjas ir globotinis
  Staratel i štitenik
  poručníctvo
  Varuštvo
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 4. práva dětí
  dětská práva
  práva dětská
  práva dítěte
  děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  lidská práva
  občanská práva
  children's rights
  vaikų teisės
  Prava na decata
  práva detí
  Pravice otrok
  prawa dziecka
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (29) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (8) - ARTICLES
 5. případové konference
  konference případové
  case management
  sociálně ohrožené rodiny
  sociálně-právní ochrana dětí
  sanace rodiny
  case conferences
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 6. sociálně-právní ochrana
  ochrana sociálně-právní
  sociálně-právní ochrana dětí
  sociální právo
  social-law protection
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 7. ústavní výchova
  výchova ústavní
  ochranná výchova
  sociálně-právní ochrana dětí
  náhradní výchovná péče
  institutional child care
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (11) - ARTICLES
 8. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ZDVOP (sociální pomoc)
  náhradní rodinná péče
  sexuálně zneužívané děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  týrané děti
  zanedbávané děti
  zařízení sociální péče
  facilities for children requiring immediate help
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura