Search results

 1. děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněné děti
  děti sociálně znevýhodněné
  chudé děti
  děti imigrantů
  děti uprchlíků
  mládež se sociálním znevýhodněním
  problémové děti
  sociálně ohrožené rodiny
  týrané děti
  zanedbávané děti
  děti
  sociálně ohrožené skupiny
  children with social disadvantage
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
 2. mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněná mládež
  mládež sociálně znevýhodněná
  děti se sociálním znevýhodněním
  problémová mládež
  riziková mládež
  sociálně ohrožené rodiny
  týraná mládež
  mládež
  sociálně ohrožené skupiny
  youth with social disadvantage
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - ARTICLES
 3. případové konference
  konference případové
  case management
  sociálně ohrožené rodiny
  sociálně-právní ochrana dětí
  sanace rodiny
  case conferences
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 4. rodina
  Mezinárodní rok rodiny (1994)
  domácnosti
  psychologie rodiny
  příbuzenství
  rodinná centra
  rodinná psychoterapie
  rodinná výchova
  rodinné konstelace
  rodiny politických vězňů
  rodiče
  sociologie rodiny
  sociální instituce
  sociální původ
  sourozenci
  sourozenecké konstelace
  tchyně
  volební právo rodin
  adoptivní rodina
  dcery
  dělnické rodiny
  homoparentalita
  klany
  nevlastní rodina
  neúplná rodina
  plánované rodičovství
  pozůstalí
  prarodiče
  prarodiče a vnoučata
  prarodičovství
  problémové rodiny
  péče o děti
  rodinné konflikty
  rodinné vztahy
  rodiny s dětmi
  sanace rodiny
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociálně ohrožené rodiny
  střídavá péče
  family
  Obitelj
  Obitelj
  Obitelj
  šeima
  šeima
  šeima
  rodina
  rodina
  rodina
  Družina
  Družina
  Družina
  Subject terms file
  (32) - Subject terms file
  (310) - Naučná literatura
  (5) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (98) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. sanace rodiny
  podpora rodiny
  udržování rodiny
  problémové rodiny
  sociálně ohrožené rodiny
  případové konference
  rodina
  sociální práce
  family preservation
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (12) - ARTICLES
 6. sociálně ohrožené skupiny
  sociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  people with social disabilities
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (19) - ARTICLES