Search results

 1. učební plány
  plány učební
  školní kurikulum
  kurikulum školní
  vzdělávací cíle
  učební osnovy
  vzdělávací programy
  school syllabus
  Subject terms file
  (27) - Naučná literatura
  (11) - Učebnice
  (20) - Elektronické zdroje
  (4) - ARTICLES
 2. vyučovací předměty
  předměty vyučovací
  průřezová témata (pedagogika)
  učební osnovy
  dějepis
  ekonomické předměty
  odborné předměty
  prvouka
  pěstitelství
  přírodovědné předměty
  technické předměty
  volitelné předměty
  všeobecně vzdělávací předměty
  zeměpis
  čtení
  římskokatolické náboženství
  school subjects
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
 3. vzdělávací standardy
  standardy vzdělávací
  kvalita vzdělávání
  pedagogická evaluace
  učební osnovy
  vzdělávání
  educational standards
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES