Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0068320 t150a^"
 1. matematická optimalizace
  optimalizace matematická
  matematické programování
  programování matematické
  optimalizační metody
  diskrétní optimalizace
  kombinatorická optimalizace
  kvadratické programování
  lineární programování
  nelineární programování
  semidefinitní programování
  stochastické programování
  vícekriteriální rozhodování
  operační výzkum
  mathematical optimization
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (30) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (4) - ARTICLES
 2. strategický management
  strategické plánování
  strategické řízení
  řízení strategické
  plánování strategické
  management strategický
  Balanced Scorecard
  management cílů
  měření výkonnosti
  plánování
  produktový management
  vícekriteriální rozhodování
  výkonnost podniku
  environmentální strategie
  plánování scénářů
  management
  Balanced Scorecard
  management cílů
  měření výkonnosti
  plánování
  produktový management
  vícekriteriální rozhodování
  výkonnost podniku
  environmentální strategie
  plánování scénářů
  management
  Balanced Scorecard
  management cílů
  měření výkonnosti
  plánování
  produktový management
  vícekriteriální rozhodování
  výkonnost podniku
  environmentální strategie
  plánování scénářů
  management
  strategic planning
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (111) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (47) - ARTICLES
 3. teorie rozhodování
  optimální rozhodování
  rozhodování
  vícekriteriální rozhodování
  operační výzkum
  decision theory
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (30) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.