Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0069330 t150a^"
 1. pomáhající profese
  profese pomáhající
  pomáhající chování
  supervize
  syndrom vyhoření
  interkulturní práce
  sociální práce
  helping professions
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (47) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (4) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (36) - ARTICLES
 2. psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální
  krizová psychosociální pomoc
  pomoc psychosociální krizová
  pomáhající chování
  sociální pomoc
  krizová intervence
  psychosocial aid
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (21) - Naučná literatura
  (16) - ARTICLES
 3. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Subject terms file
  (30) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (297) - Naučná literatura
  (23) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (27) - Sborníky konferencí
  (14) - Elektronické zdroje
  (425) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.