Search results

 1. dětské domovy
  domovy dětské
  kojenecké ústavy
  náhradní výchovná péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  zdravotnická zařízení
  children's homes
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 2. náhradní rodinná péče
  náhradní rodinná výchova
  péče rodinná náhradní
  výchova rodinná náhradní
  nevlastní rodina
  nevlastní rodiče
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  adopce
  pěstounská péče
  náhradní výchovná péče
  foster home care
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (10) - ARTICLES
 3. sociální péče
  péče sociální
  zařízení sociální péče
  zdravotně-sociální péče
  náhradní výchovná péče
  sociální hospitalizace
  ústavní sociální péče
  sociální služby
  social care
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (89) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (43) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. ústavní výchova
  výchova ústavní
  ochranná výchova
  sociálně-právní ochrana dětí
  náhradní výchovná péče
  institutional child care
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (11) - ARTICLES
 5. výchovné ústavy pro mládež
  riziková mládež
  náhradní výchovná péče
  výchovně-vzdělávací zařízení
  juvenile corrections
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES