Search results

 1. regresní modely
  modely regresní
  regresní analýza
  nelineární regresní modely
  statistické modely
  regression models
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 2. statistická analýza
  analýza statistická
  toleranční meze
  analýza rozptylu
  diskriminační analýza
  korelační analýza
  neparametrické metody
  regresní analýza
  semiparametrické metody
  shluková analýza
  teorie odhadu
  matematická statistika
  statistical analysis
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (96) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (14) - ARTICLES