Search results

 1. právní stát
  stát právní
  právo a politika
  stát a právo
  stát
  rule of law
  įstatymų viršenybė
  Vladeenje na pravoto. Pravna država
  právny princíp
  Vladavina prava
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 2. 2.právo

  právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  teisė
  Pravo
  právo
  Pravo
  prawo
  Subject terms file
  (38) - Subject terms file
  (4) - Encyklopedie
  (532) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (55) - Slovníky
  (44) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (3) - Elektronické zdroje
  (19) - ARTICLES
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. 3.stát

  stát
  státnost
  jednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  de facto státy
  dominia
  imunita státu
  malé státy
  mnohonárodní státy
  národní stát
  právní stát
  právo na sebeurčení
  rozpad státu
  secese (právo)
  slabé státy
  stát a církev
  stát a právo
  státní území
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  State, The
  Država
  valstybė
  Država (teorija)
  štát
  Država
  Subject terms file
  (18) - Subject terms file
  (156) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (6) - Učebnice
  (4) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika