Search results

 1. informační technologie
  technologie informační
  IT firmy
  IT profese
  IT služby
  audit informačních systémů
  business intelligence
  informační systémy
  informační výchova
  komunikační technologie
  právo informačních technologií
  retrospektivní konverze
  síťová ekonomika
  teleworking
  vyhledávání informací
  výpočetní technika
  znalostní management
  informační sítě
  počítačové vidění
  vizualizace (počítačová grafika)
  informační a komunikační technologie
  information technology
  Subject terms file
  (15) - Subject terms file
  (6) - Encyklopedie
  (269) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (62) - ARTICLES
 2. počítačová kriminalita
  kriminalita počítačová
  kyberkriminalita
  cyberkriminalita
  internetová kriminalita
  kriminalita internetová
  počítačová trestná činnost
  činnost trestná počítačová
  kybernetická kriminalita
  kriminalita kybernetická
  hoaxy
  počítačová bezpečnost
  počítačové viry
  právo informačních technologií
  crackování
  hackování
  kyberterorismus
  kyberšikana
  počítačové pirátství
  kriminalita
  computer crimes
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (3) - ARTICLES
 3. 3.právo

  právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  teisė
  Pravo
  právo
  Pravo
  prawo
  Subject terms file
  (34) - Subject terms file
  (4) - Encyklopedie
  (522) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (54) - Slovníky
  (44) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (3) - Elektronické zdroje
  (19) - ARTICLES
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. právo duševního vlastnictví
  duševní vlastnictví
  know-how
  kolektivní autorství
  licence
  licenční smlouvy
  občanskoprávní vztahy
  počítačové pirátství
  právo informačních technologií
  autorské právo
  právo průmyslového vlastnictví
  obchodní právo
  občanská práva
  intellectual property law
  intelektualinė nuosavybė
  Intelektualna sopstvenost
  právo duševného vlastníctva
  Intelektualna lastnina
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ARTICLES
 5. software
  programové vybavení
  vybavení programové
  softwarové produkty
  produkty softwarové
  implementace softwaru
  ochrana softwaru
  počítačové programy
  programová dokumentace
  programování
  právo informačních technologií
  softwarové inženýrství
  správa softwaru
  testování softwaru
  antivirový software
  aplikační software
  instalace softwaru
  malware
  operační systémy
  otevřený software
  programovací jazyky
  shareware
  skupinový software
  software
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (172) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (4) - Elektronické zdroje
  (24) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika