Search results

 1. informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  ICT ve vzdělávání
  didaktická technika
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  programovaná výuka
  virtuální vzdělávání
  technologie vzdělávání
  information and communication technologies in education
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (27) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (14) - ARTICLES
 2. studium a výuka
  výuka a studium
  studium
  výuka
  EduBase
  fotografické projekty
  portfolio (pedagogika)
  studijní předpoklady
  badatelsky orientovaná výuka
  integrovaná výuka
  jazyková výuka
  koordinovaná rehabilitace
  kreditní systémy
  nedokončení studia
  programovaná výuka
  studium jazyků
  tutorství
  zahraniční studium
  study and teaching
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (142) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (131) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (12) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (17) - ARTICLES
  (10) - ***nezarazeno***
 3. vyučovací metody
  metody vyučovací
  vyučování
  učební metody
  metody učební
  vzdělávací metody
  metody vzdělávací
  didaktické metody
  metody didaktické
  videostudie
  aktivizační metody ve výuce
  blended learning
  diferencovaná výuka
  e-learning
  individualizovaná výuka
  instrumentální obohacování (metoda)
  kooperativní učení
  laboratorní práce
  m-learning
  metoda Action Learning
  metoda CLIL
  moot court
  otevřené vyučování
  pojmové mapy
  pojmové vyučování
  počítačem podporovaná výuka
  programovaná výuka
  projektové vyučování
  skupinové vyučování
  strukturované učení
  superlearning
  terénní vyučování
  týmové vyučování
  učební úlohy
  vysokoškolské přednášky
  činnostní učení
  školní exkurze
  technologie vzdělávání
  teaching methods
  Subject terms file
  (23) - Subject terms file
  (321) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (22) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (83) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika