Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0075967 t150a^"
 1. pracující ženy
  zaměstnané ženy
  ženy pracující
  ženy zaměstnané
  zaměstnanost žen
  zaměstnané matky
  ženy
  working women
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 2. slaďování rodinného a pracovního života
  slaďování rodiny a zaměstnání
  slaďování práce a rodiny
  slaďování pracovního a rodinného života
  slaďování pracovního a osobního života
  slaďování profesního a rodinného života
  slaďování práce a osobního života
  sladění práce a rodiny
  harmonizace práce a osobního života
  work-life balance
  slaďování soukromého a pracovního života
  gender
  organizace práce
  personální management
  profesní uplatnění
  péče o děti
  rovnost příležitostí
  sociální politika podniku
  zaměstnanost žen
  práce
  rodina
  work-life balance
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 3. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA
  politika zaměstnanosti
  flexibilní formy zaměstnání
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání osob 50+
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání studentů
  zprostředkování práce
  labor market
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (153) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (84) - ARTICLES


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.