Search results

 1. intonace (fonetika)
  aktuální členění věty
  fonetika
  intonation (phonetics)
  Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
 2. 2.syntax

  syntax
  větná skladba
  skladba větná
  přímá řeč
  aktuální členění věty
  elipsa (syntax)
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  jmenné fráze
  koordinace (lingvistika)
  logická syntax
  nominalizace
  podmínková věta
  polovětné vazby
  slovesné fráze
  slovosled
  souvětí
  subordinace (lingvistika)
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (82) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (16) - Učebnice
  (4) - ARTICLES
 3. věta (lingvistika)
  aktuální členění věty
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  sentence and clause (linguistics)
  Subject terms file