Search results

 1. azylové domy
  domy azylové
  bezdomovci
  chráněné a podporované bydlení
  zařízení sociální péče
  sanctuary houses
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. bydlení
  bytová politika
  domiciologie
  feng šuej
  modernizace bytového fondu
  trh bydlení
  vastu
  bytová kultura
  chráněné a podporované bydlení
  druhé bydlení
  financování bydlení
  kolektivní bydlení
  nájemní bydlení
  sociální bydlení
  housing
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (41) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (7) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. deinstitucionalizace
  chráněné a podporované bydlení
  komunitní práce
  osoby s mentálním postižením
  sociální služby
  deinstitutionalization
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES
 4. domy s pečovatelskou službou
  pečovatelské domy
  domy pečovatelské
  chráněné a podporované bydlení
  domovy pro seniory
  pečovatelská služba
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  nursing homes
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 5. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Subject terms file
  (24) - Subject terms file
  (150) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika