Search results

 1. kvalita života
  aktivní stárnutí
  huna
  pracovní spokojenost
  reminiscenční terapie
  sociální ukazatele
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví a nemoc
  životní styl
  životní úroveň
  quality of life
  Kvaliteta života
  gyvenimo kokybė
  kvalita života
  Kvaliteta življenja
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (71) - Naučná literatura
  (67) - ARTICLES
 2. osoby 50+
  osoby nad 50 let
  aktivní stárnutí
  zaměstnávání osob 50+
  životní fáze
  persons 50+
  Subject terms file
  (2) - ARTICLES
 3. senioři
  staří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  století lidé
  osoby se specifickými potřebami
  older people
  Starije osobe
  pagyvenę žmonės
  starí ľudia
  Stari ljudje
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (95) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (77) - ARTICLES
 4. stáří
  lidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  gerontologie
  senilní demence
  senioři
  stárnutí
  aktivní stárnutí
  dlouhověkost
  ontogeneze člověka
  životní fáze
  old age
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (57) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (13) - ARTICLES
 5. zaměstnávání osob 50+
  zaměstnanost osob 50+
  zaměstnávání osob nad 50 let
  zaměstnanost osob nad 50 let
  age management
  aktivní stárnutí
  osoby 50+
  politika zaměstnanosti
  profesní uplatnění
  stárnutí obyvatelstva
  zaměstnanost
  trh práce
  employment of persons 50+
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 6. životní styl
  způsob života
  životní způsob
  styl života
  styl životní
  aktivní stárnutí
  audiovizuální kultura
  kvalita života
  wellness
  životní podmínky
  bohémství
  chalupaření
  chataření
  dandysmus
  dekadence
  prostota
  life style
  Životni stil
  gyvenimo stilius
  životný štýl
  Življenjski stil
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (97) - Naučná literatura
  (2) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (34) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika