Search results

 1. generace
  věk
  generace Y
  generační rozdíly
  mezigenerační vztahy
  sendvičová generace
  generations
  Generacije
  kartos
  generácie
  Generacije
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 2. péče o děti
  Cochemský model
  jesle
  mateřské školy
  péče o dítě
  rodiče a děti
  rozvod
  sendvičová generace
  slaďování rodinného a pracovního života
  střídavá péče
  rodina
  caring for children
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 3. péče o seniory
  péče o staré lidi
  geriatrická péče
  péče geriatrická
  sendvičová generace
  senioři
  smyslová aktivizace
  zdravotně-sociální péče
  older people's care
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (42) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (20) - ARTICLES
 4. rodiče a děti
  děti a rodiče
  homoparentalita
  matky a dcery
  matky a děti
  matky a synové
  otcové a dcery
  otcové a děti
  otcové a synové
  péče o děti
  rodinné konflikty
  rodinné vztahy
  rodiče
  rodičovství
  sendvičová generace
  tchyně
  syndrom zavržení rodiče
  parents and children
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (192) - Naučná literatura
  (2) - Beletrie
  (1) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (18) - ARTICLES