Search results

 1. komplexní sítě
  sítě komplexní
  teorie sítí
  complex networks
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 2. Petriho sítě
  sítě Petriho
  teorie sítí
  Petri nets
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 3. síťová analýza
  analýza síťová
  teorie sítí
  operační výzkum
  network analysis
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 4. teorie grafů
  algebraická teorie grafů
  chromatická teorie grafů
  grafové algoritmy
  náhodné grafy
  orientované grafy
  stromy (teorie grafů)
  teorie sítí
  kombinatorika
  graph theory
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (40) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ARTICLES
 5. teorie systémů
  systémová teorie
  teorie systémová
  teorie sítí
  dynamické systémy
  komplexní systémy
  systémová dynamika
  systémové vědy
  system theory
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (37) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (14) - ARTICLES