Search results

 1. algebra
  algebraická logika
  Galoisova teorie
  algebraická geometrie
  algebraické identity
  algebraické nerovnosti
  algebraické rovnice
  algebraické struktury
  aplikovaná algebra
  diferenciální algebra
  geometrická algebra
  homologická algebra
  homomorfismy
  komplexy (matematika)
  komutativní algebra
  nekomutativní algebra
  obecná algebra
  počítačová algebra
  teorie reprezentací
  univerzální algebra
  vektorová algebra
  matematika
  algebra
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (163) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (54) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (12) - ARTICLES
 2. algoritmy
  konečný automat
  teorie složitosti
  vývojové diagramy
  paralelní algoritmy
  teorie vyčíslitelnosti
  matematika
  algorithms
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (77) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (10) - ARTICLES
 3. aplikovaná matematika
  matematika aplikovaná
  matematická biologie
  matematická chemie
  matematická ekonomie
  matematická geologie
  matematické modelování
  matematika
  applied mathematics
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (65) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (5) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 4. aritmetika
  dělení
  násobení
  odčítání
  sčítání
  zaokrouhlování čísel
  matematika
  arithmetic
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (48) - Naučná literatura
  (15) - Skripta
  (89) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
  (2) - ***nezarazeno***
 5. dějiny matematiky
  matematika dějiny
  dějiny přírodních věd
  matematika
  history of mathematics
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 6. diskrétní matematika
  matematika diskrétní
  matematika
  discrete mathematics
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
 7. filozofie matematiky
  konstruktivní matematika
  matematika
  filozofie přírodních věd
  philosophy of mathematics
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (54) - Naučná literatura
 8. finanční matematika
  matematika finanční
  finance
  pojistná matematika
  matematika
  business mathematics
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (33) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
 9. geometrie
  geometrické proporce
  podobnost (geometrie)
  stochastická geometrie
  zlatý řez
  afinní geometrie
  analytická geometrie
  aplikovaná geometrie
  diferenciální geometrie
  diskrétní geometrie
  euklidovská geometrie
  fuzzy geometrie
  geometrické konstrukce
  kombinatorická geometrie
  neeuklidovská geometrie
  obecná geometrie
  projektivní geometrie
  trigonometrie
  výpočetní geometrie
  matematika
  geometry
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (2) - Encyklopedie
  (266) - Naučná literatura
  (27) - Skripta
  (278) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (22) - ARTICLES
  (27) - ***nezarazeno***
 10. goniometrie
  goniometry
  trigonometrie
  goniometrické funkce
  matematika
  goniometry
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Učebnice