Search results

 1. autonomní učení
  učení autonomní
  učení
  vzdělávání
  learner autonomy
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 2. celoživotní vzdělávání
  vzdělávání celoživotní
  osvěta
  univerzitní extenze
  univerzity třetího věku
  vzdělávání
  permanent education
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (58) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Sborníky konferencí
  (65) - ARTICLES
 3. cílená zpětná vazba
  vazba zpětná cílená
  vzdělávání
  feedback (education)
  Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
 4. další vzdělávání
  vzdělávání další
  vzdělávání učitelů
  rekvalifikace
  vzdělávání
  continuing education
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (52) - ARTICLES
 5. distanční vzdělávání
  vzdělávání distanční
  distanční studium
  studium distanční
  blended learning
  e-learning
  m-learning
  systémy pro řízení výuky
  virtuální vzdělávání
  vzdělávání
  distance education
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (43) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (225) - ARTICLES
 6. domácí vzdělávání
  vzdělávání domácí
  domácí školy
  školy domácí
  vzdělávání
  home schooling
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 7. globální rozvojové vzdělávání
  vzdělávání rozvojové globální
  rozvojové vzdělávání
  vzdělávání rozvojové
  globální výchova
  vzdělávání
  global development education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
 8. gramotnost
  alfabetizace
  ICT gramotnost
  dokumentární gramotnost
  ekonomická gramotnost
  finanční gramotnost
  funkční gramotnost
  informační gramotnost
  jazyková gramotnost
  kulturní gramotnost
  literární gramotnost
  mediální gramotnost
  numerická gramotnost
  přírodovědná gramotnost
  vizuální gramotnost
  zdravotní gramotnost
  čtenářská gramotnost
  vzdělávání
  literacy
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
 9. humanitní vzdělávání
  vzdělávání humanitní
  humanitní vzdělání
  vzdělání humanitní
  humanitní vědy
  vzdělávání
  humanities
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 10. inovace ve vzdělávání
  vzdělávací reformy
  inovace
  vzdělávání
  educational innovations
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES