Search results

 1. 1.byliny

  byliny
  bylinné rostliny
  rostliny bylinné
  nedřevnaté rostliny
  rostliny nedřevnaté
  rostliny
  herbaceous plants
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (4) - Naučná literatura
 2. cévnaté rostliny
  Tracheophyta
  semenné rostliny
  rostliny
  vascular plants
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
 3. 3.flóra

  flóra
  květena
  botanicky významná území
  fosilní flóra
  fytogeografie
  luční rostliny
  rostliny
  vegetace
  horské rostliny
  lampenflora
  lesní rostliny
  mokřadní rostliny
  nepůvodní druhy rostlin
  ostrovní rostliny
  polní rostliny
  pouštní rostliny
  rostliny prérií
  rostliny savan
  rostliny tropických deštných lesů
  rostliny tunder
  subtropické rostliny
  synantropní flóra
  teplomilné rostliny
  tropické rostliny
  vodní rostliny
  flora
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (2) - Encyklopedie
  (63) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 4. fosilní rostliny
  araukarity
  fosilie
  fosilní flóra
  rostliny
  vyhynulé rostliny
  Amelanchier hawkinsae
  fosilní nahosemenné rostliny
  fosilní obrněnky
  rhyniové rostliny
  fossil plants
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 5. geneticky modifikované rostliny
  rostliny geneticky modifikované
  rostliny modifikované geneticky
  rostlinná biotechnologie
  šlechtění rostlin
  geneticky modifikované organismy
  rostliny
  genetically modified plants
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. horské rostliny
  rostliny horské
  vysokohorské rostliny
  flóra
  rostliny
  mountain plants
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
 7. jarní rostliny
  rostliny jarní
  rostliny
  spring flowers
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 8. jedovaté rostliny
  rostliny jedovaté
  rostlinné toxiny
  bez chebdí
  durman
  jedovaté houby
  rostliny
  poisonous plants
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
 9. kvetoucí rostliny
  rostliny kvetoucí
  květiny
  rostliny
  flowering plants
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 10. 10.květy

  květy
  květové esence
  rostliny
  jedlé květy
  rozmnožovací orgány rostlin
  flowers
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura