Search results

 1. čeština jako cizí jazyk
  čeština pro cizince
  čeština
  Czech as a foreign language
  Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (61) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
  (17) - ***nezarazeno***
 2. hovorová čeština
  čeština hovorová
  hovorový jazyk
  čeština
  colloquial Czech
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (3) - Slovníky
 3. jazykové vlivy (české)
  vlivy jazykové (české)
  jazykové vlivy
  čeština
  language influence of Czech
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 4. obecná čeština
  čeština obecná
  nespisovná čeština
  čeština nespisovná
  čeština
  common Czech
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 5. překlady z češtiny
  překlady do češtiny
  překlady ze slovanských jazyků
  čeština
  translations from Czech
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (8) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
 6. spisovná čeština
  čeština spisovná
  spisovný jazyk
  čeština
  literary Czech
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (39) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (10) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES
 7. staročeština
  stará čeština
  čeština stará
  čeština
  old Czech language
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (8) - Slovníky
 8. západoslovanské jazyky
  jazyky západoslovanské
  kašubština
  lužická srbština
  polabština
  polština
  slovenština
  čeština
  slovanské jazyky
  West Slavic languages
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura