Search results

 1. cílený marketing
  marketing cílený
  marketing
  target marketing
  Subject terms file
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES
 2. doprovodné služby
  doplňkové služby
  vedlejší služby
  zákaznické služby
  služby doprovodné
  služby doplňkové
  služby vedlejší
  služby zákaznické
  marketing
  služby
  customer services
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. event marketing
  marketingová komunikace
  marketing
  event marketing
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 4. guerilla marketing
  guerillový marketing
  marketing guerillový
  marketing
  guerilla marketing
  Subject terms file
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES
 5. internetový marketing
  marketing internetový
  e-marketing
  elektronický marketing
  marketing elektronický
  online marketing
  Seznam Sklik
  WWW služby
  elektronický obchod
  internetová reklama
  mobil marketing
  marketing
  Internet marketing
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (12) - ARTICLES
 6. interní marketing
  vnitřní marketing
  marketing interní
  marketing vnitřní
  lidský kapitál
  manažerská komunikace
  marketing
  pracovní motivace
  pracovní spokojenost
  pracovní výkon
  personální management
  internal marketing
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 7. marketing inovací
  inovační marketing
  marketing inovační
  inovace
  marketing
  innovation marketing
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
 8. marketingová komunikace
  komunikace marketingová
  event marketing
  reklama a propagace
  billboardy
  marketing
  communication in marketing
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (55) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (25) - ARTICLES
 9. marketingový management
  marketingové řízení
  management marketingový
  řízení marketingové
  produktový management
  řízení značky
  management
  marketing
  marketing management
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (6) - ARTICLES
 10. marketingový výzkum
  výzkum trhu
  výzkum marketingový
  měření sledovanosti
  výzkum médií
  focus groups
  hloubkový rozhovor
  marketing
  marketing research
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (6) - ARTICLES