Search results

 1. cizinecké právo
  právo cizinecké
  cizinci
  imigranti
  slučování rodin
  uprchlíci
  víza
  vízová politika
  mezinárodní právo
  aliens law
  užsieniečiai
  Prava na strancite
  cudzinecké právo
  Zakon o tujcih
  prawa cudzoziemców
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. mezinárodní právo hospodářské
  právo hospodářské mezinárodní
  mezinárodní ekonomické právo
  právo ekonomické mezinárodní
  mezinárodní právo ekonomické
  právo mezinárodní ekonomické
  mezinárodní hospodářské právo
  právo mezinárodní hospodářské
  právo mezinárodního obchodu
  mezinárodní právo
  international economic law
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. mezinárodní právo procesní
  mezinárodní procesní právo
  právo mezinárodní procesní
  právo procesní mezinárodní
  kolizní normy
  mezinárodní právo
  international procedural law
  tarptautinė proceso teisė
  Medjunarodno procesno pravo
  medzinárodné právo procesné
  Mednarodno procesno pravo
  prawo międzynarodowe procesowe
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 4. mezinárodní právo soukromé
  právo soukromé mezinárodní
  právo mezinárodní soukromé
  kolizní normy
  právo mezinárodního obchodu
  volba práva
  volba soudu
  obvyklý pobyt
  ordre public
  mezinárodní právo
  private international law
  privatinė tarptautinė teisė
  Medjunarodno privatno pravo
  medzinárodné právo súkromné
  Mednarodno zasebno pravo
  prawo międzynarodowe prywatne
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
 5. mezinárodní právo trestní
  právo mezinárodní trestní
  mezinárodní trestní právo
  právo trestní mezinárodní
  agrese (mezinárodní právo)
  genocida
  válečné zločiny
  zločiny proti lidskosti
  právní styk s cizinou v trestních věcech
  mezinárodní právo
  international criminal law
  tarptautiniai nusikaltimai
  Medjunarodni prekršoci (povredi)
  medzinárodné priestupkové právo
  Mednarodnokazniva dejanja
  prawo karne międzynarodowe
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. 6.právo

  právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  teisė
  Pravo
  právo
  Pravo
  prawo
  Subject terms file
  (34) - Subject terms file
  (4) - Encyklopedie
  (523) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (54) - Slovníky
  (44) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (3) - Elektronické zdroje
  (19) - ARTICLES
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. právo na sebeurčení
  sebeurčení národů
  právo národů na sebeurčení
  autonomie (politologie)
  národnostní politika
  secese (právo)
  mezinárodní právo
  stát
  right of self-determination
  apsisprendimo teisė
  Pravo na samoopredeluvanje
  právo na sebaurčenie
  Pravica do samoodločbe
  prawo samostanowienia
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 8. svrchovanost státu
  státní suverenita
  suverenita státu
  autonomie (politologie)
  de facto státy
  imunita státu
  státní území
  sukcese států
  uznání států
  mezinárodní právo
  stát
  sovereignty
  suverenitetas
  Suverenitet
  štátna zvrchovanosť
  Suverenost
  suwerenność państwa
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 9. uznání států
  uznání nových států
  uznání vlád a států
  de facto státy
  sukcese států
  svrchovanost státu
  mezinárodní právo
  stát
  recognition of states
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 10. volný pohyb osob
  pohyb osob volný
  volný pohyb pracovních sil
  pohyb pracovních sil volný
  svoboda usazování
  evropská integrace
  víza
  vízová politika
  mezinárodní právo
  vnitřní trh
  free movement of persons
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES