Search results

 1. elektrotechnické stavebnice
  stavebnice elektrotechnické
  elektrotechnika
  didaktická technika
  hračky
  stavebnice
  electronic kits in education
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - ARTICLES
 2. informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  ICT ve vzdělávání
  didaktická technika
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  programovaná výuka
  virtuální vzdělávání
  technologie vzdělávání
  information and communication technologies in education
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (26) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (14) - ARTICLES
 3. interaktivní tabule
  tabule interaktivní
  Promethean ActivStudio
  dotykové displeje
  didaktická technika
  periferní zařízení (výpočetní technika)
  interactive whiteboards
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (5) - Elektronické zdroje
  (23) - ARTICLES
 4. technologie vzdělávání
  vzdělávací technologie
  technologie vzdělávací
  didaktické technologie
  technologie didaktické vyučovací prostředky
  prostředky vyučovací
  didaktické prostředky
  prostředky didaktické
  počítačem podporovaná výuka
  didaktická technika
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  učební pomůcky
  vyučovací metody
  vzdělávání
  technology of education
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (10) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (180) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. učební pomůcky
  pomůcky učební
  didaktické pomůcky
  pomůcky didaktické
  didaktická technika
  didaktické hračky
  učebnice
  školní obrazy
  technologie vzdělávání
  teaching aids
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (9) - Učebnice
  (94) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika