Search results

 1. pojistné právo
  právo pojistné
  pojišťovací právo
  právo pojišťovací
  pojišťovnictví
  finanční právo
  insurance law
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Slovníky
 2. rozpočtové právo
  právo rozpočtové
  veřejné rozpočty
  finanční právo
  budget law
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 3. veřejné právo
  právo veřejné
  finanční právo
  občanské právo procesní
  právo sociálního zabezpečení
  správní právo
  trestní právo
  ústavní právo
  právo
  public law
  viešoji teisė
  Javno pravo
  verejné právo
  Javno pravo
  prawo publiczne
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES