Search results

 1. algebraická geometrie
  geometrie algebraická
  algebraické křivky
  algebraické plochy
  algebra
  algebraic geometry
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
 2. algebraická logika
  logika algebraická
  algebra
  matematická logika
  Łukasiewiczova logika
  algebraic logic
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. algebraické rovnice
  rovnice algebraické
  soustavy lineárních algebraických rovnic
  kubické rovnice
  algebra
  rovnice
  algebraic equations
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 4. algebraické struktury
  struktury algebraické
  Galoisova teorie
  supersymetrie
  Cliffordovy algebry
  Lieovy algebry
  extremální algebry
  grupoidy
  grupy (algebra)
  kvaterniony
  moduly (algebra)
  okruhy (algebra)
  parciální algebry
  svazy (algebra)
  tělesa (algebra)
  uspořádané množiny
  algebra
  algebraic structures
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 5. homologická algebra
  algebra homologická
  algebra
  homological algebra
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
 6. komutativní algebra
  algebra komutativní
  algebra
  commutative algebra
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 7. matematika
  Abelova cena (ocenění)
  filozofie matematiky
  matematici
  matematická olympiáda
  matematické důkazy
  matematické myšlení
  matematické texty
  matematický software
  matematický talent
  K-teorie
  algebra
  algoritmy
  aplikovaná matematika
  arabská matematika
  aritmetika
  asymptotická teorie
  diskrétní matematika
  etnomatematika
  experimentální matematika
  finanční matematika
  geometrie
  goniometrie
  kombinatorika
  konstruktivní matematika
  literatura a matematika
  matematická analýza
  matematické metody
  matematické vzorce
  matematické výpočty
  nerovnice
  numerická matematika
  počítání
  rovnice
  středověká matematika
  zobrazení (matematika)
  přírodní vědy
  mathematics
  Subject terms file
  (26) - Subject terms file
  (17) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (117) - Skripta
  (12) - Slovníky
  (1000+) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (10) - Sborníky konferencí
  (8) - Elektronické zdroje
  (110) - ARTICLES
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (72) - ***nezarazeno***
  (49) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. nekomutativní algebra
  algebra nekomutativní
  algebra
  noncommutative algebra
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 9. počítačová algebra
  algebra počítačová
  algebra
  computer algebra
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 10. teorie reprezentací
  reprezentace grup
  algebra
  representation theory
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura