Search results

 1. 1.adopce

  adopce
  osvojení
  adoptivní rodina
  adoptované děti
  mezinárodní adopce
  náhradní rodinná péče
  adoption
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 2. náhradní výchovná péče
  péče výchovná náhradní
  dětské domovy
  kojenecké ústavy
  náhradní rodinná péče
  výchovné ústavy pro mládež
  ústavní výchova
  sociální péče
  substitute care
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 3. nevlastní rodiče
  rodiče nevlastní
  nevlastní děti
  nevlastní rodina
  náhradní rodinná péče
  rodiče
  stepparents
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 4. nevlastní rodina
  rodina nevlastní
  adoptivní rodina
  nevlastní děti
  nevlastní rodiče
  náhradní rodinná péče
  rodina
  stepfamily
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
 5. pěstounská péče
  péče pěstounská
  poručenství
  náhradní rodinná péče
  foster home care
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 6. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ZDVOP (sociální pomoc)
  náhradní rodinná péče
  sexuálně zneužívané děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  týrané děti
  zanedbávané děti
  zařízení sociální péče
  facilities for children requiring immediate help
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura