Search results

 1. akademická samospráva
  samospráva akademická
  management školy
  vysoké školy
  academic self-government
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 2. hospitace
  management školy
  hospitation
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 3. kultura školy
  klima školy
  management školy
  school culture
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
 4. pedagogické vedení
  vedení pedagogické
  management školy
  mentorství
  ředitelé škol
  instructional leadership
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
 5. rady škol
  školní rady
  rady školní
  management školy
  school boards
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. ředitelé škol
  zástupci ředitelů škol
  ředitelky škol
  management školy
  school principals
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
 7. školní řád
  řád školní
  management školy
  school order
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
 8. školská správa
  správa školská
  školská administrativa
  administrativa školská
  management školy
  regionální školství
  státní správa
  školství
  autonomie školy
  school administration
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
 9. 9.školy

  školy
  výchova a vzdělávání
  škola
  školní budovy
  školní mapy
  školní nábytek
  školství
  alternativní školy
  autoevaluace školy
  církevní školy
  dívčí školy
  experimentální školy
  fakultní školy
  internátní školy
  jazykové školy
  komunitní školy
  management školy
  mateřské školy
  mezinárodní školy
  málotřídní školy
  městské školy
  odborné školy
  přijímací zkoušky
  regionální školy
  soukromé školy
  speciální školy
  sportovní školy
  střední školy
  vojenské školy
  vysoké školy
  vyšší odborné školy
  zahraniční školy
  základní školy
  školní třídy
  školní zahrady
  školy v přírodě
  židovské školy
  schools
  Subject terms file
  (28) - Subject terms file
  (226) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (23) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (23) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. žákovská samospráva
  samospráva žákovská
  žákovský parlament
  parlament žákovský
  klima školy
  management školy
  žáci
  pupil power
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura