Search results

 1. audit informačních systémů
  informační systémy
  informační technologie
  audit
  information systems audit
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 2. blockchain (technologie)
  virtuální měna
  databáze
  informační technologie
  blockchain (technology)
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. business intelligence
  ekonomické informace
  informační technologie
  obchodní tajemství
  podnikové informační systémy
  průmyslová špionáž
  podnikový management
  skladování dat
  business intelligence
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
 4. informační a komunikační technologie
  technologie informační a komunikační
  ICT (digitální technologie)
  ICT gramotnost
  kyberprostor
  informační technologie
  infotainment
  komunikační technologie
  rozšířená realita
  digitální technologie
  information and communication technology
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (165) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (10) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Periodika
  (2) - Elektronické zdroje
  (209) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
 5. informační sítě
  sítě informační
  informační dálnice
  informatika
  informační technologie
  information networks
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. informační systémy
  audit informačních systémů
  informační bezpečnost
  informační technologie
  informační výkon
  AISON (informační systém)
  CLICOM
  CLIDATA
  IS/STAG
  ISA (informační systém)
  MFG/PRO
  MINSK-ARDIS
  OKpráce
  RISA
  United Nations Bibliographic Information System
  distribuované informační systémy
  dokumentografické informační systémy
  environmentální informační systémy
  faktografické informační systémy
  geografické informační systémy
  informační systémy veřejné správy
  metainformační systémy
  multimediální informační systémy
  online informační systémy
  osobní informační systémy
  podnikové informační systémy
  právní informační systémy
  univerzitní informační systémy
  information systems
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (161) - Naučná literatura
  (25) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (35) - ARTICLES
 7. informační výchova
  výchova informační
  informatika
  informační gramotnost
  informační technologie
  mediální výchova
  výchova a vzdělávání
  information education
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (15) - ARTICLES
 8. IT služby
  informační technologie
  služby
  IT services
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 9. komunikační technologie
  technologie komunikační
  informační technologie
  sdělovací technika
  síťová ekonomika
  EDI
  bezdrátové komunikační technologie
  videokonference
  informační a komunikační technologie
  telekomunikace
  communication technology
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (39) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (13) - ARTICLES
 10. počítačové vidění
  vidění počítačové
  OpenCV
  počítačové zpracování obrazu
  rozpoznávání vzorů
  texturní analýza
  informační technologie
  computer vision
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES